• Adriatic Medicaltrade

RESPIRACIJSKA MASKA

Zaštitna maska, koja štiti od čestičnih onečišćenja u zraku,

s oznakom FFP1, filtrira 80 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona, s oznakom FFP2, filtrira 95 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona, s oznakom FFP3, filtrira 99 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona.

Respiracijske maske dobro prianjaju uz lice i izgledom mogu varirati u odnosu na model, te specifičnost namjene za pojedinu struku.

Važno ju je dobro prilagoditi obliku nosa kako bi zrak ne bi ulazio pored maske. Prilagođene su za nošenje u kombinaciji sa zaštitnim naočalama.

Mogu biti sa ventilom ili bez njega.

Ove su maske također jednokratne te ih je potrebno redovno mijenjati.

Koriste se najčešće u industrijama u kojima postoji direktan kontakt sa čestičnim onečišćenjima kao što su čestice biljnog materijala, kod brušenja drva, plastike ili metala, ali i u medicini, farmaceutskoj industriji i dr.

U Europi su označene certifikacijskim standardom EN 149:2001+A1:2009.

© 2021. Adriatic Medicaltrade d.o.o.  ∴  Čulinečka cesta 2/B, HR-10040 Zagreb ∴ OIB: 15661193023  ∴  

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
Honeywell i Adriatic Medicaltrade