top of page
  • Writer's pictureAdriatic Medicaltrade

RESPIRACIJSKA MASKA

Zaštitna maska, koja štiti od čestičnih onečišćenja u zraku,

s oznakom FFP1, filtrira 80 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona, s oznakom FFP2, filtrira 95 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona, s oznakom FFP3, filtrira 99 % svih čestica veličine do 0.3 mikrona.

Respiracijske maske dobro prianjaju uz lice i izgledom mogu varirati u odnosu na model, te specifičnost namjene za pojedinu struku.

Resoiracijska maska Honeywell, Adriatic Medicaltrade

Važno ju je dobro prilagoditi obliku nosa kako bi zrak ne bi ulazio pored maske. Prilagođene su za nošenje u kombinaciji sa zaštitnim naočalama.

Mogu biti sa ventilom ili bez njega.

Ove su maske također jednokratne te ih je potrebno redovno mijenjati.

Koriste se najčešće u industrijama u kojima postoji direktan kontakt sa čestičnim onečišćenjima kao što su čestice biljnog materijala, kod brušenja drva, plastike ili metala, ali i u medicini, farmaceutskoj industriji i dr.

U Europi su označene certifikacijskim standardom EN 149:2001+A1:2009.

コメント


bottom of page